İsim rais (pt)- azərbaycanca:kök (pt)(bitkinin hissəsi)