redaktə

 
[1] parmak
İsim Tək Cəm
Adlıq halı parmak parmaklar
Təsirlik halı parmağı parmakları
Yönlük halı parmağa parmaklara
Yerlik halı parmakta parmaklarda
Çıxışlıq halı parmaktan parmaklardan
Yiyəlik halı parmağın parmakların

İsim redaktə

  •   türkcə: parmak (tr)
  • Heca: par-mak
  • Transkripsiya: [paɾ'mak]

  Mənalar :

  1. (Anatomiya) İnsanın və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri.

redaktə

İsim redaktə

    qaqauzca:parmak (gag)

  Mənalar :

  1. (Anatomiya) İnsanın və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri.

    qaqauzca:parmak (gag)-  azərbaycanca:barmaq (gag)

redaktə

İsim redaktə

    Krım tatarca:parmak (crh)

  Mənalar :

  1. (Anatomiya) İnsanın və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri.

    Krım tatarca:parmak (crh)-  azərbaycanca:barmak (crh)