İsim paa (tl)- azərbaycanca:ayaq (tl)

İsim paa (sw)- azərbaycanca:dam (sw)