nail olmaq

Redaktə

FeilRedaktə

  azərbaycanca: nail olmaq

  Mənalar :

  1. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq, əldə etmək, müvəffəq olmaq, yetmək. Məqsədə nail olmaq. İstəyinə nail olmaq. – [Dərviş:] Dilədiyimiz arzuya nail olduq. A.Divanbəyoğlu. Beləliklə, Naşad əfəndi öz məqsəd və məramına nail olmuş(du). S.Hüseyn.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə