Mənalar :

  • [1] (Dil) - Yazıda nəqli cümlənin bitdiyini göstərmək üçün işlədilən durğu işarəsi.
  • [2] (Həndəsə) - Müəyyən edilməyən obyekt işarəsi.

Tərcümələr

redaktə

Türk dillərində

redaktə