Redaktə

İsimRedaktə

  •   azərbaycanca: metal [lat. metallum, əsli yun. metallon – mədən]

  Mənalar :

  1. İstiliyi və elektriki yaxşı keçirmə qabiliyyətinə malik olan, döyülüb yastılana bilən, spesifik parıltısı olan bəsit kimyəvi maddə (yaxud ərinti). Əlvan metallar (mis, nikel və b.). Qara metallar (dəmir, çuqun, polad və b.). Nəcib metallar (qızıl, gümüş, platin). // Həmin maddədən (yaxud ərintisindən) hazırlanmış. Metal blok. Metal dirək.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə