müştəri

Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı müştəri müştərilər
Yiyəlik halı müştərinin müştərilərin
Yönlük halı müştəriyə müştərilərə
Təsirlik halı müştərini müştəriləri
Yerlik halı müştəridə müştərilərdə
Çıxışlıq halı müştəridən müştərilərdən
  •   azərbaycanca: müştəri
  • Əski əlifba:
  • Heca: müş-tə-ri

  Mənalar :

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə