Redaktə

 
[1] kuzu
İsim Tək Cəm
Adlıq halı kuzu kuzular
Təsirlik halı kuzuyu kuzuları
Yönlük halı kuzuya kuzulara
Yerlik halı kuzuda kuzularda
Çıxışlıq halı kuzudan kuzulardan
Yiyəlik halı kuzunun kuzuların

İsimRedaktə

  •   türkcə: kuzu (tr)
  • Heca: ku-zu
  • Tələffüz: [ku'zu]

  Mənalar :

  1. (Zoologiya, heyvanlar) Quzu - Kuzu (koyun yavrusu)

İsim kuzu (gag)-  azərbaycanca:quzu (gag)