Azərbaycanca redaktə

Kökən redaktə

Lua xətası modul Modul:Dil, sətir 25: Yanlış dil kodu.

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli azərbaycanca sözlər]] sözündən dilimizə gəlib; bu söz isə Böyük Karlın adından yaranıb. Sözügedən ad da ön germanca *karlaz (“kişi”)

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli azərbaycanca sözlər]] sözündən yaranmışdır.

redaktə

Lua xətası modul package.lua, sətir 80: module 'Modul:Çeviri yazı' not found.

 
Fransa kralı XIV Lüdovik
  1. Bəzi feodal və burjua dövlətlərində: hökmdarların titulu; padşah, habelə həmin titulu daşıyan şəxs. İsveç kralı. İngiltərə kralı.
    Orda hər şey asılı,
    Qan içən bir kraldan. Ə.Cavad.
    [Ağazəki:] Səlimcan! …O hansı ölkədi ki, orda cəmi-cümlətani otuz soldat var, onlar da kralın keşiyini çəkirlər? İ.Məlikzadə.
  2. Üzərində başıtaclı kişi şəkli olan, tək xaldan sonra ən böyük kart kağızı; şah.
kral sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal kral krallar
Yiyəlik hal kralın kralların
Yönlük hal krala krallara
Təsirlik hal kralı kralları
Yerlik hal kralda krallarda
Çıxışlıq hal kraldan krallardan


Qaynaqlar redaktə

Türkcə redaktə

Kökən redaktə

Lua xətası modul Modul:Dil, sətir 25: Yanlış dil kodu.

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli türkcə sözlər]] sözündəndir; bu söz isə Böyük Karlın adından yaranıb. Sözügedən ad da ön germanca *karlaz (“kişi”)

[[Kateqoriya:Script xətası: "dilQisaAdiAl" funksiyası mövcud deyil. kökənli türkcə sözlər]] sözündən yaranmışdır.

redaktə

kral (cəm forması krallar, təsirlik hal kralı)

  1. kral
kral sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal kral krallar
Yiyəlik hal kralın kralların
Yönlük hal krala krallara
Təsirlik hal kralı kralları
Yerlik hal kralda krallarda
Çıxışlıq hal kraldan krallardan


Qaynaqlar redaktə