•   azərbaycanca: həyat

  Mənalar :

  1. Materiyanın hərəkətinin müəyyən inkişaf mərhələsində əmələ gələn xüsusi forması; varlıq, dirilik.
  2. Ömür.
  3. Canlı vücudun törədiyi andan yox olana qədərki dövr (bütöv dövr və ya onun bir hissəsi); ömür.
  4. Hər hansı bir sahədə yaşayış və inkişafı səciyyələndirən hadisələrin məcmusu.
  5. Bizi əhatə edən real varlıq.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə