Redaktə

ƏvəzlikRedaktə

  azərbaycanca: elə

  Mənalar :

  1. O cur, o təhər, o sayaq. / Elə söz demək olmaz
  2. Ancaq, təkcə, yalnız, məhz mənasında. / Elə mən deyiləm hüsnünə mayil; Göz dikibdir tamam Qarabağ sənə. Q.Zakir.
  3. dan. O tərəfə, o yana, o səmtə. / Mən belə gəldim, o elə getdi.
  4. Cəm şəklində: elələr(i) – o cür (elə) adamlar. / Elələrini şəhərdən sürgün etsələr də azdır. M.Hüseyn.
  5. Ədat kimi aid olduğu sözün mənasını dəqiqləşdirir. / Elə özü də bu işi görmək istəyirdi.
  6. “də” ədatı ilə: 1) o cür də, o qaydada, o tərzdə.; 2) o halda, belə olan surətdə.; 3) olduğu kimi, o cür.
  7. “ki” bağlayıcısı ilə: o zaman ki, necə ki, onda ki mənalarında zaman anlayışı verir.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə