Say ein (li)- azərbaycanca:bir (li)

Say ein (fo)- azərbaycanca:bir (fo)