Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı divar divarlar
Yiyəlik halı divarın divarların
Yönlük halı divara divarlara
Təsirlik halı divarı divarları
Yerlik halı divarda divarlarda
Çıxışlıq halı divardan divarlardan
  •   azərbaycanca: divar
  • Əski əlifba: ديوار
  • Heca: di-var
  • BFƏ:

  Mənalar :

  1. Binaların üstünü saxlamaq və daxilini bölmələrə ayırmaq üçün müxtəlif tikinti materiallarından çəkilən sədd
  2. Həyətlərin (keçmişdə şəhər və qalaların) ətrafını əhatə etmiş müxtəlif tikinti materialları ilə tikilən uca barı; hasar
  3. Müxtəlif qabların və s. yan tərəfi // Borunun divarı
Məcazi məna: Maneə, sədd
  1. Etimalogiya:   farsca دیوار

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca divar
  türkməncə diwar (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə devor (uz)
    qaqauzca duar (gag)
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə duvar (tr)
    Krım tatarca divar (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca дубал (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca диуар (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)

İsim divar (crh)-  azərbaycanca:divar (crh)