comprare

Feil comprare (it)- azərbaycanca:almaq (it)(satın)