•   azərbaycanca: başlanğıc

  Mənalar :

  1. Bir işin, hadisənin ilk anı, əvvəli, ibtidası.
  2. İlk əsas, ilk səbəb, ilk mənbə; ilkin.
  3. Bir şeyin müqəddiməsi, giriş hissəsi, birinci hissəsi.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə