•   azərbaycanca: bütün

  Mənalar :

  1. Hamı, hamısı, ümum, cəmi.
  2. Bax bütöv.
  3. zərf Tamam, hərtərəfli.
  4. zərf Başdan-başa, başdan-ayağa qədər, tam surətdə.
  5. sif. dan. Səbatlı, qərarlı, dəyişməz, möhkəm.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
 
 

  türkcə:bütün (tr) -   azərbaycanca:bütün (tr)

Əvəzlik bütün (gag)-  azərbaycanca:bütün (gag)