Redaktə

SifətRedaktə

  azərbaycanca: avam

  Mənalar :

  1. Oxumamış, savadsız. Avam adam. – Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdı. C.Məmmədquluzadə. [Tahir:] Usta, məni o qədər də avam hesab etmə. Mən zəmanəmizin qədrini yaxşı bilirəm. M.Hüseyn. // Sadədil, sadəlövh. O çox avam adamdır. // İs. mənasında. Geridə qalmış adam, savadsız adam. Avamları başa salmaq.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Redaktə

SifətRedaktə

  türkcə: avam -   azərbaycanca: avam