Redaktə

SifətRedaktə

  •   azərbaycanca: al

  Mənalar :

  1. qırmızı rəng

FeilRedaktə

  Mənalar :

  1. almaq felinin əmr forması.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən almışdım aldım alıram alacağam alaram alım alam almalıyam alasıyam alsam Adlıq almaq
Sən almışdın aldın alırsan alacaqsan alarsan al alasan almalısan alasısan alsan Yiyəlik almağın
O almışdı aldı alır alacaq alar alsın ala almalıdır alasıdır alsa Yönlük almağa
Biz almışdıq aldıq alırıq alacağıq alarıq alaq alaq almalıyıq alasıyıq alsaq Təsirlik almağı
Siz almışdınız aldınız alırsınız alacaqsınız alarsınız alasınız alasınız almalısınız alasısınız alsanız Yerlik almaqda
Onlar almışdılar aldılar alırlar alacaqlar alarlar alsınlar alalar almalıdırlar alasıdır alsalar Çıxışlıq almaqdan


Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Redaktə

  •   türkcə: al

SifətRedaktə

  Mənalar :

  1. qırmızı rəng

FeilRedaktə

  Mənalar :

  1. almak felinin əmr forması
  •   azərbaycanca: al