Wikipedia logo Qarabağ xanlığı haqqında Vikipediyada məqalə var.

Redaktə

Xüsusi isimRedaktə

  •   azərbaycanca: Qarabağ xanlığı

  Mənalar :

  1. (Azərbaycan tarixi) XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində yaranmış xanlıqlardan biri.
İnzibati bölgü

Xanlığın özü paytaxt Şuşa şəhərindən və 25 mahaldan ibarət idi. Xanlığa bağlı mahallar

Cavanşir-Dizaq mahalı
Xırdapara-Dizaq mahalı
Dizaq mahalı
Dizaq-Cəbrayıllı mahalı
Çulundur mahalı
Püsyan mahalı
Mehri mahalı
Bərgüşad mahalı
Qaraçorlu mahalı
Bağabürd mahalı
Küpara mahalı
Əcanan mahalı
Sisyan mahalı
Tatev mahalı
Vərəndə mahalı
Xaçın mahalı
Çiləbörd mahalı
Talış mahalı
Kolanı mahalı
Dəmirçihəsənli mahalı
İyirmidörd mahalı
Otuziki mahalı
I Kəbirli mahalı
II Kəbirli mahalı
Cavanşir mahalı
  • A. Milman Qarabağ xanlığında 21 mahalın olduğunu göstərir. Bəzi qaynaqlarda Bağabürd, Küpara, Əcənan mahalları hamısı bir yerdə Qapanat adlanır. Mahallar nahiyələrə, nahiyələr isə kəndlərə və yaxud obalara bölünürdü.
Azərbaycan xanlıqları

Bakı xanlığı  • Dərbənd xanlığı  • Gəncə xanlığı  • Talış xanlığı  • Naxçıvan xanlığı  • Qarabağ xanlığı  • Quba xanlığı  • Təbriz xanlığı  • Urmiyə xanlığı  • İrəvan xanlığı
Şəki xanlığı  • Cavad xanlığı  • Qaradağ xanlığı  • Maku xanlığı  • Marağa xanlığı  • Mərənd xanlığı  • Xalxal xanlığı  • Xoy xanlığı  • Şirvan xanlığı  • Sərab xanlığı  • Ərdəbil xanlığı  • Zəncan xanlığı • Şamaxı xanlığı


Həmçinin bax:

◄:   Səfəvilər imperiyası ◄:   Əfşarlar imperiyası◄:   Qacarlar

Həmçinin bax:

◄:   Rusiya imperiyası :►   SSRİ

Həmçinin bax:
Zəngəzur qəzası:►   Azərbaycan Demokratik Respublikası :►   Azərbaycan SSR:►   Azərbaycan Respublikası
Şuşa qəzası:►   Azərbaycan Demokratik Respublikası :►   Azərbaycan SSR:►   Azərbaycan Respublikası
Cavanşir qəzası:►   Azərbaycan Demokratik Respublikası :►   Azərbaycan SSR:►   Azərbaycan Respublikası
Cəbrayıl qəzası:►   Azərbaycan Demokratik Respublikası :►   Azərbaycan SSR:►   Azərbaycan Respublikası

Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə