Oksitan dili

Wikipedia logo Oksitan dili haqqında Vikipediyada məqalə var.