fars dili

(Fars dili səhifəsindən yönləndirilmişdir)

AzərbaycancaRedaktə

Ayrı abecelərdə
Latın Кирил عرب
fars dili фарс дили فارس دیلی

KökənRedaktə

fars ilə dil sözlərinin ikinci növ təyini söz birləşməsi tipli birləşimindən yaranmışdır.

Redaktə

fars dili (çoxulu fars dililər)

  1. farsların danışdığı dil, farsca
fars dili sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal fars dili fars dilləri
Yiyəlik hal fars dilinin fars dillərinin
Yönlük hal fars dilinə fars dillərinə
Təsirlik hal fars dilini fars dillərini
Yerlik hal fars dilində fars dillərində
Çıxışlıq hal fars dilindən fars dillərindən

ÇevirilərRedaktə