•   azərbaycanca: Bolqar dili

  Mənalar :

  1. Hind-Avropa dil ailəsinin slavyan dil qrupunun cənub slavyan yarımqrupuna daxil olan bolqarların dili.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə