redaktə

Önlük redaktə

  Mənalar :

  1. ... haqqında, ... barəsində, ... xüsusunda, ... da?
  2. -a, -ə, -ya, -yə şəkilçiləri ifadə olunur
  3. -lı, -lu, -li, -lü şəkilçiləri ilə ifadə olunur