Mənalar :

 1. "hara?", "haraya?" sualına ...üstünə, ...üzərinə, ...üstə
 2. "harada?", "nədə?" sualına ...üstündə, ...uzərində
 3. "harada?" sualına) -da, -də
 4. "nə ilə?" sualına ..:ilə, -la, -lə
 5. "nədə?", "nə ilə?" sualına -da, -də; ,..ilə, -la, -lə
 6. "haraya? sualına yön mənasında -a, -ə, -da, -yə
 7. bir işin olduğu vaxtı bildirdikdə -da, -də
 8. vaxt bildirdikdə -a, -ə
 9. say, miqdar, məqsəd, kəmiyyət bildirdikdə -lıq, -luq, -lik, -lük
 10. ... üçün
 11. hesabda vuran ya bölən ədədi bildirdikdə -a, -ə
 12. keyfiyyət bildirdikdə -li, -lı
 13. əlamət bildirdikdə -dan, -dən
 14. vaxt, müddət bildirdikdə ...üçün; -a -ə
 15. bir sıra hallarda sözönü "на" tərcüməsiz qalır; играть на рояле - royal çalmaq; играть на бильярде - bilyard oynamaq; на прошлой неделе - keçən həftə; на месяц раньше - bir ay əvvəl (qabaq); на два рубля дешевле - iki manat ucuz; на мой взгляд - mənim fikrimcə,на голодный желудок - ac qarına.

Əvəzlik на (lbe)-  azərbaycanca:mən (lbe)

İsim на (av)-  azərbaycanca:arı (av)