redaktə

İsim redaktə

isim tək cəm
adlıq мать матери

Slavyan xalqlarının dilində redaktə