Redaktə

Önlük Redaktə

 
Без [2] пяти минут двенадцать

  Mənalar :

  1. -sız, -siz, -suz, -süz, -dən, -dan şəkilçiləri ilə ifadə olunan önlük
  2. miqdar və ya ölçü göstərən sözlərin yanında çatışmayan, əskik gələn hissəni göstərir; без 20 граммов кило - bir kilodan 20 qram əskik; не без того - hə, bəlkə də, deyəsən elədir.

Redaktə

Önlük Redaktə

  Mənalar :

  1. -sız, -siz, -suz, -süz, -dən, -dan şəkilçiləri ilə ifadə olunan önlük
  2. miqdar və ya ölçü göstərən sözlərin yanında çatışmayan, əskik gələn hissəni göstərir; без десяти сім - yeddiyə on dəqiqə qlır

Redaktə

Əvəzlik Redaktə

    tatarca: без (tt) -   azərbaycanca:biz (tt) İsim без (tt)-  azərbaycanca:biz (tt)