əritmək

Redaktə

FeilRedaktə

  •   azərbaycanca: əritmək

  Mənalar :

  1. Hərarət təsiri ilə bərk, yaxud donmuş halda olan şeyi maye halına salmaq.
  2. Həzm etdirmək, həll etmək.
  3. İşə getməyən malı cürbəcür yollarla işə vermək, satmaq.
  4. məc. Arıqlatmaq, üzmək; arıqlamasına, zəifləməsinə, əldən düşməsinə səbəb olmaq.
  5. məc. Utandırmaq.
  6. məc. Yavaş-yavaş batırmaq.
  7. məc. Hiss edilmədən keçirmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən əritmişdim əritdim əridirəm əridəcəyəm əridərəm əridim əridəm əritməliyəm əridəsiyəm əritsəm Adlıq əritmək
Sən əritmişdin əritdin əridirsən əridəcəksən əridərsən ərit əridəsən əritməlisən əridəsisən əritsən Yiyəlik əritməyin
O əritmişdi əritdi əridir əridəcək əridər əritsin əridə əritməlidir əridəsidir əritsə Yönlük əritməyə
Biz əritmişdik əritdik əridirik əridəcəyik əridərik əridək əridək əritməliyik əridəsiyik əritsək Təsirlik əritməyi
Siz əritmişdiniz əritdiniz əridirsiniz əridəcəksiniz əridərsiniz əridəsiniz əridəsiniz əritməlisiniz əridəsisiniz əritsəniz Yerlik əritməkdə
Onlar əritmişdilər əritdilər əridirlər əridəcəklər əridərlər əritsinlər əridələr əritməlidirlər əridəsidirlər əritsələr Çıxışlıq əritməkdən


  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə