Əvəzlik él (es)- azərbaycanca:o (es)(3 şəxs,tək,k.c.)

Feil él (hu)- azərbaycanca:yaşamaq (hu)